Radikalt grepp ska accelerera omställningen


Österrikes regering gör allt för att elbilar ska köra ifrån fossilbränslebilar – bokstavligt talat. Utöver mer konventionella metoder att stimulera omställningen har man även identifierat andra bromsklossar.

Hastighetsbegränsningen på landets motorvägar är i dag 100 kilometer i timmen. Nu ska den höjas till 130, men bara för elbilar. Omkring 440 kilometer väg berörs av de differentierade hastighetsgränserna.

Åtgärden är inte heller ytterligare en i raden, utan den första som införs.  Snart ska elbilsägare även få köra i bussfiler och parkera gratis.

 

Vet du mer?

Patrick Ekstrand

patrick@elbilen.org