EU-parlamentet röstar för tuffare utsläppsregler

Utsläppen från nya bilar måste minska med 40 procent fram till 2030, beslutade Europaparlamentet på onsdagen. Nivån ligger 5 procentenheter under förslaget från EU:s miljöutskott, men 10 procentenheter över den nivå som EU-kommissionen har föreslagit.

För att planen ska lyckas krävs att 35 procent av nybilsförsäljningen 2030 utgörs av fordon som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer. 2025 måste andelen vara 25 procent. Parlamentet vill helst se fler elbilar och menar också att tuffa regler krävs för att europeiska biltillverkare ska leda teknikutvecklingen.

Biltillverkare som inte klarar målen ska få böta och pengarna ska användas till vidareutbildning av personal inom fordonsbranschen.

Parlamentet påpekar att omställningen är viktig för att klara klimatmålet, då fordonssektorn är den enda där utsläppen ökar.

389 av parlamentets medlemmar röstade för förslaget, 239 röstade mot och 41 avstod. Nu går ärendet vidare till ministerrådet och alla medlemsländer ska få säga sitt.

Vet du mer?

Patrick Ekstrand

patrick@elbilen.org