Coronakrisen: Europeisk bil-lobby vill ändra CO2-krav

Flera europeiska lobbygrupper med koppling till bilindustrin har gått samman och bett EU- Kommissionen lätta på utsläppskraven som kommande år stegvis ska skärpas inom EU.

Lobbygrupperna representerar både tillverkare, underleverantörer och återförsäljare. Samtidigt understryker Volkswagen, Daimler och BMW att de vill behålla de tidigare satta gränserna, skriver Electrive.

I ett brev till Kommissionen skriver lobbygrupperna att produktionsstoppet inom bilindustrin som Coronakrisen medfört kan göra att kraven på sänkta medelutsläpp från tillverkarnas bilflottor kanske inte kan nås. Eftersom inget test- eller utvecklingsarbete för närvarande kan pågå påverkas omställningen till lägre totala utsläpp och större andel elbilar, enligt lobbygrupperna.

”Vi tror därför att några anpassningar behöver göras när det gäller timingen av de här lagarna”, skriver de. Samtidigt understryker de att ”intentionen inte är att ifrågasätta lagarna som sådana, eller de underliggande orsakerna.”

De skärpta reglerna innebär att medelutsläppen för 95 procent av tillverkarnas nyförsäljning under 2020 måste ligga under 95 gram CO2 per kilometer. För 2021 räknas hela nyförsäljningen. Genom att sälja många elbilar med noll utsläpp går snittet i bilflottorna ner.Vet du mer?

Lotta Hedin

lotta@elbilen.org