Nytt hopp om aluminiumbatterier

Svenska forskare har utvecklat en batteriteknik som bygger på den vanligaste metallen i jordskorpan, aluminium. Batteriet är både lättare och billigare än dagens litiumjonbatterier, men till en början är det mest lämpligt för storskalig lagring av energi från vind- och solkraftverk.

Patrik Johansson, professor vid institutionen för fysik på Chalmers, förklarar att aluminiumbatterier en dag kan komma att ersätta de litiumjonbatterier som i dag används i elbilar.

– Självklart hoppas vi det, men framförallt kan de bli ett komplement och se till att litiumjonbatterierna kan användas bara där de behövs. Än så länge är aluminiumbatterierna knappt hälften så energitäta som litiumjonbatterierna, men vårt långsiktiga mål är att de ska bli lika energitäta.

– Även om det återstår arbete med både elektrolyten och en bättre mekanism för uppladdning är aluminium i grunden en betydligt bättre laddningsbärare än litium då den är multivalent, vilket gör att varje jon ”kompenserar” för flera elektroner.

Projektet, där även forskare från National Institute of Chemistry i Slovenien ingår, är inte det enda kring aluminiumbatterier. Hittills har aluminium använts i anoden, medan katoden har varit av grafit som ger ett för lågt energiinnehåll för att batterierna ska vara användbara.

I Göteborgsprojektet använder man sig i stället aluminium även i katoden, men i kombination med den kolbaserade molekylen antrakinon. 

Resultaten har nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften Energy Storage Materials.

Vet du mer?

Patrick Ekstrand

patrick@elbilen.org