Satsning på snabbladdning i höstbudgeten – ”viktigt att bygga bort vita fläckar”

I regeringens budgetproposition som presenterades idag föreslås en satsning på 50 miljoner kronor i tre år för utbyggnad av en heltäckande laddinfrastruktur längs de större vägarna i Sverige.

”För att få fler att våga satsa på laddfordon och att hela Sverige ska kunna vara en del av klimatomställningen är det viktigt att bygga bort vita fläckar och därmed skapa en heltäckande laddinfrastruktur för laddfordon”, skriver regeringen.

Områden som lyfts fram är framförallt Norrlands inland, men även glesbygden i Småland, Värmland och Gävleborg nämns som områden som behöver ytterligare stöd för att infrastruktur för snabbladdning ska komma igång.

Regeringen föreslår också att en elektrifieringskommission tillsätts för att påskynda arbetet med elektrifieringen av transportsektorn.

Kommissionen ska bidra till att påskynda investeringar i elvägar och laddinfrastruktur för ellastbilar, och titta på hur el snabbt kan dras fram till vägar, och på effekter på elförsörjningen av att godstrafiken ställer om.

Kommissionen ”ska tillsammans med näringslivet och berörda aktörer skyndsamt ta fram en handlingsplan för elektrifiering av de mest trafikerade vägarna i Sverige samt i övrigt genomlysa andra möjligheter till elektrifiering.” står det i budgetpropositionen.

Vet du mer?

Lotta Hedin

lotta@elbilen.org