Undersökning: Stora skillnader på attityden till elbilar i landet

Hela 84 procent av bilägarna i Stockholms city är positiva till rena elbilar mot bara 58 procent av bilisterna i landsorten. Det visar en undersökning som undersökningsföretaget Mejsel gjort på uppdrag av elbilsmässan eCarExpo, som anordnas på Friends Arena den 7-9 februari.

I undersökningen som gjordes i höstas deltog 1 500 manliga och kvinnliga bilister i hela Sverige. I Stockholm var andelen svarande som är positiva till laddbara bilar stor, och intresset är särskilt högt för renodlade elbilar.

Innanför Stockholms tullar väljer 46 procent helst en renodlad elbil för nästa bilköp. Sett över hela stor-Stockholm skulle 39 procent köpa en elbil.
I landsorten är siffran betydligt lägre, bara 25 procent kan tänka sig att köpa en helt eldriven bil.

Men både i Stockholm och övriga landet är det lika många som helst skulle välja en laddhybrid, en tredjedel.

Inställningen till elbilar är inte bara kopplad till körvanor, visar undersökningen.

– Skillnaderna i hur långt och hur ofta man kör är inte på långa vägar lika stora som glappet i attityd, förklarar Rikard Lundberg, Analytiker på Mejsel.

Han pekar på att de flesta fortfarande anser att elbilar är för dyra.

Fler personer på landsbygden än i storstaden anser att elbilen är för dyr för deras ekonomi: 71 procent mot bara drygt hälften i Stockholms city och drygt 60 procent i stor-Stockholm.

– Med tanke på bilköparnas föreställning om vad en modern elbil kostar är det extra kul att kunna bjuda på premiärer av en rad nya och ”folkliga” elbilar på eCarExpo i Friends. Bland nyheterna för ”vanligt” folk märks välkomna elbilspremiärer från bland andra Honda, Mazda och Volkswagen, säger Gunnar Dackevall, mässchef och grundare av eCarExpo.

Vet du mer?

Lotta Hedin

lotta@elbilen.org