Tesla utför aktiesplit

Onsdag den 11 augusti meddelande Tesla på sin finanshemsida en 1:5 aktiesplit på sin stamaktie TSLA. Detta innebär att varje aktie delas upp i fem nya aktier, samtliga med ett nytt värde på en femtedel av originalaktien. Spliten ska ske den 28 Augusti.

Skälet till detta ligger i det befintliga höga priset på en Tesla aktie, 1443$ i skrivande stund. En alltför kostsam aktie kan leda till hesitation hos investerare vilket missgynnar Tesla. Spliten förändrar alltså inte värdet av befintliga aktieägares tillgångar, utan är menad att göra aktieköp mer tillgängligt för investerare och anställda.

Till följd av uttalandet så ökade Teslas aktie med 8%, innan den stannade för dagen upp 6%.

Vet du mer?

Jonathan Möller

jonathan.james@elbilen.org