Utmaningar i elektrifieringen av Europa

Till följd av COVID-19 ställdes årets Automotive Testing Expo in. Istället sändes under gårdagen en online presskonferens om utmaningarna i elektrifieringen av Europa. Deltagarna var Michael Hajesch, CEO av Ionity, Jean-Paul Drai, produktutvecklings direktör på Renault och Seth Metzger, senior vice president av Dana incorporated.

Den stora frågan under konferensen var huruvida laddinfrastrukturen eller elfordon kommer först, eller som Michael Hajesch från Ionity sa “kycklingen eller ägget”. Hajesch anser att det finns två viktiga utmaningar för elektrifieringen av Europa. Den första är huruvida konsumenter har tillgång till laddstationer. Den andra är huruvida fordonen är ekonomiskt tillgängliga för allmänheten.

Jean Paul från Renault menar på att nästa generations elbilar från Renault kommer vara lika dyra som vanliga fossildrivna fordon, inräknat drivmedel, underhåll och statliga incitament. Jean Paul delade även att Renault och Nissan har i deras nästa generations elbilar lyckats reducera kostnaderna för både plattformen och batterierna med 30 % och även elmotorerna med 20 %. Till frågan om när statliga incitament för elbilar inte längre kommer vara nödvändiga ansåg deltagarna att redan nu de kan se ett skifte i sinnesstämningen bland konsumenterna. Att fler och fler konsumenter är intresserade av gröna alternativ. Seth Metzger menade däremot på att statliga incitament kan komma att vara nödvändiga till åtminstone 2030. 

Hajesch från Ionity anser att den största utmaningen för Ionity är att hitta platser för laddstationer och laddstolpar runtom Europa tillsammans med de olika regelverken de olika länderna har. För tillfället ser IONITY att i Europa står hemmaladdning för omkring 75 % av det totala effektuttaget, 15 % vid allmänna platser såsom sportanläggningar eller shoppingcenter och 5 – 10 % vid motorvägar. Hajesch delade även att effektuttaget runt om Europa har ökat jämfört med tiden innan COVID-19 sedan de stora nedstängningarna har lyfts.

Vidare diskuterades även vätgas och dess plats i framtiden. Alla deltagare var eniga om att vätgas kommer att vara vanliga bland transportfordon. Speciellt för längre transporter, men att elbilar kommer att vara vanligast.

Vet du mer?

Sigvard Dackevall

sigge@elbilen.org