Vår butik uppdateras – åter uppe i början av nästa vecka

Vi uppdaterar för närvarande vår webbutik, där man kommer att kunna beställa tidigare nummer och prenumeration. Tills den är uppe går det bra att beställa prenumeration mot faktura genom att mejla tidningen@elbilen.org.

Helårspriset är 360 kronor, plus fakturaavgift på 25 kronor.

Vill man inte betala fakturaavgiften och betala med kort går det bra att vänta till början av nästa vecka, då kortbetalning är möjlig.

 

REDAKTIONEN

Vet du mer?

Fredrik Sandberg

fredrik@elbilen.org